LEGO och logiskt tänkande

LEGO är inte som andra leksaker. Visst krävs det fantasi för att ett litet plastflygplan ska “flyga” eller för att tänka ut vad dockorna säger på sin picknick, men dessa leksaker kräver inte att du först skapar något från grunden.

Träning i att följa instruktioner

I varje LEGO-set medföljer instruktioner och dessa är ett mycket bra sätt att lära känna delarna som ingår. Det ger en bas i att följa instruktioner, vilket alla som har inrett en första lägenhet med IKEA-möbler känner till är en ganska viktig livserfarenhet. Men alla som har LEGO känner säkert också till hur roligt det är att bygga efter ens egen fantasi också. Alla skapelser fungerar inte alltid som man vill, och här kommer träning i logiskt tänkande och grundläggande fysik in.

LEGO i skolan

Det är denna första upptäckt av naturlagar som ger LEGO en ganska självklar roll i klassrummet. Om man placerar en bit som sticker ut över kanten av en annan och sedan applicerar kraft på denna så kan den lätt ramla av. Ju längre den sticker ut, desto mindre kraft behöver appliceras på spetsen för att den övre biten ska falla av, och med erfarenhet lär man sig att motverka och stabilisera denna hävstångseffekt.

Värdet av logiskt tänkande och strategi

Inte allting man lär sig som barn känns värdefullt, eller är ens korrekt när man når vuxen ålder, men tekniska kunskaper och logiskt tänkande kommer alltid att vara värdefullt eftersom det inte är baserat på subjektiva fakta som ofta är överförenklade eller föråldrade i skoltexter. Genom denna typ av tänkande kan man också lista ut vad ens styrkor och svagheter är. Bara för att någon är bra på att formge eller planera betyder inte det att de är experter på företagsfinanser, som fakturino.se är. Istället för att spendera värdefull energi på att göra allting själv lite sisådär är det bättre att anlita en expert. Det sparar både tid och pengar, och är alltså logiskt, samtidigt som det låter dig göra vad du gillar bättre så att livspusslets LEGO-bitar kan bilda en vacker mosaik.

Ämnesöverskridande undervisning

LEGO är ett läromedel som kan användas till så kallad ämnesöverskridande undervisning eftersom det inte bara ger grundläggande kännedom om fysiklagar utan också tränar motorik, kreativitet och planering. Det kreativa momentet är att tänka ut vad man vill bygga. Vissa lektioner kommer att kräva mer strikta anvisningar, men det finns ingen anledning till att inte tillåta fritt byggande ibland. Planering krävs för att plocka ut de bitar som behövs för det man tänker bygga, för att realisera idén. Därefter kommer övning i både logik, att lista ut hur bitarna bäst placeras tillsammans, och motorik för att faktiskt lyckas med denna placering utan att kreationen faller i bitar. Ibland är detta inte möjligt och då måste eleven gå ett eller flera steg tillbaka, antingen till idéfasen eller planeringsfasen. När objektet sedan är någorlunda hållbart är det bara att börja leka! Detta är dessutom bara med grundläggande LEGO-bitar. LEGO Mindstorms och Technic kan ge övning i programmering, vilket blir en allt viktigare del av skolans uppdrag i och med vår digitaliserade värld.

BoldNews